Hem

Frimurarlogernas i

Södermanland Vänner

Välkommen till vår hemsida!

 

Här kan du läsa om "Vännerna," som vi allmänt kallas och om vad som händer inom Frimureriet i Södermanland. Den här sidan kommer så småningom att utökas med fler funktioner men mer om detta senare.

 

Vår viktigaste uppgift enligt våra stadgar är att tillföra receptionslogerna i Eskilstuna medel för underhåll av inventarier och för lokalkostnader. Vi gör detta främst genom att samla in gåvor för uppvaktning av jubilerande bröder samt genom medlemsavgifter.

 

Medlemsavgiften är frivillig och medlem blir du genom att betala 125 kronor till vårt Plusgirokonto 49 33 47-9. Glöm ej att skriva ditt namn!

 

Vill du uppvakta en broder på hans högtidsdag kan du göra det genom enskilt gåva på vårt Plusgirokonto. Du kan uppvakta samtliga jubilerande bröder under 1 år genom att antingen sätta in 600 kronor på vårt Plusagirokonto, märk inbetalningen med "Alla".

Det finns även möjlighet att göra stående överföringar till vårt Plusgirokonto eller till vårt bankkonto 26 0493 3479 i Nordea, clearingnummer 9960. Då för du över 50 kronor/månad och markerar med "Alla".